Styret

Styret i Gjallarhorn pr 22. august 2018

Styreleder Christine Tanberg 907 06 921
Instruktørkontakt Ole Reinert Omvik 901 26 892‬
Instrumentansvarlig Torbjørn Sletta Jacobsen 419 01 990
Kasserer Kirsten Weltzin
Korpsleder Aspirantkorps Jannicke Østlie 952 52 565
Korpsleder Juniorkorps Aaslaug Mellgren 959 13 404
Korpsleder Hovedkorps Jacob von der Lippe 900 19 140
Matansvarlig Ida Ødegaard 952 31 916
Uniforms ansvarlig  ikke besatt


Styret består av følgende verv:
  • Styreleder
  • Kasserer
  • Korpsleder for de tre korpsene
  • Instruktøransvarlig
  • 2 eller 3 styremedlemmer med forskjellige oppgaver
  • 2 musikantrepresentanter
Styret holder møte en gang i måneden.
I tillegg til hovedstyret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre:, aspirantkontakt/juniorkontakt, transportansvarlig, matansvarlig, arrangementsansvarlig og leder for turkomiteen.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene.
Styremøtene pleier å være på torsdager, og vi gjør vårt beste for at det er hyggelige og produktive møter !

Populære innlegg