Styret

Styret i Gjallarhorn pr 7. april 2019

Styreleder Ikke besatt Her trenger vi en forelder som kan overta!
Instruktørkontakt Christel Stockhausen Hektoen 922 50 328‬
Instrumentansvarlig Torbjørn Sletta Jacobsen 419 01 990
Kasserer Kirsten Weltzin, Gro Vatne Brean tar over fra august 2019.
Korpsleder Aspirantkorps Jannicke Østlie 952 52 565  Ikke besatt fra juni 2019
Korpsleder Juniorkorps Aaslaug Mellgren 959 13 404, Wendy Greenberg overtar fra høsten 2019.
Korpsleder Hovedkorps Jacob von der Lippe 900 19 140, Anne Engh overtar fra høsten 2019.
Matansvarlig Ida Ødegaard 952 31 916
Uniforms ansvarlig Johanne Fronth Nygren


Styret består av følgende verv:
  • Styreleder
  • Kasserer
  • Korpsleder for de tre korpsene
  • Instruktøransvarlig
  • 2 eller 3 styremedlemmer med forskjellige oppgaver
  • 2 musikantrepresentanter
Styret holder møte en gang i måneden.
I tillegg til hovedstyret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre:, aspirantkontakt/juniorkontakt, transportansvarlig, matansvarlig, arrangementsansvarlig og leder for turkomiteen.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene.
Styremøtene pleier å være på torsdager, og vi gjør vårt beste for at det er hyggelige og produktive møter !

Populære innlegg