Styret

Styret i Gjallarhorn pr mai. 2021

Styreleder Bente Bryhn 928 23 841
Instruktørkontakt Christel Stockhausen Hektoen 922 50 328‬
Instrumentansvarlig Veronica Jardine 926 02 493
Kasserer Gro Vatne Brean 480 93 174
Korpsleder Aspirantkorps Linda Hansen 95524617
Korpsleder Juniorkorps Ingrid Shields 458 54 857
Korpsleder Hovedkorps Anne Engh 472 57 750‬
Matansvarlig Renata Junqueira Barros 94128189
Uniformsansvarlig Johanne Fronth Nygren 992 48 837‬


Styret består av følgende verv:
  • Styreleder
  • Kasserer
  • Korpsleder for de tre korpsene
  • Instruktøransvarlig
  • 2 eller 3 styremedlemmer med forskjellige oppgaver
  • 2 musikantrepresentanter
Styret holder møte en gang i måneden.
I tillegg til hovedstyret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre:, aspirantkontakt/juniorkontakt, transportansvarlig, matansvarlig, arrangementsansvarlig og leder for turkomiteen.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene.
Styremøtene pleier å være på torsdager, og vi gjør vårt beste for at det er hyggelige og produktive møter !

Populære innlegg

Bilde