Styret

Styret i Gjallarhorn pr 23. august 2019

Styreleder Margarita Volik 478 50 794‬
Instruktørkontakt Christel Stockhausen Hektoen 922 50 328‬
Instrumentansvarlig Torbjørn Sletta Jacobsen 419 01 990
Kasserer Gro Vatne Brean 480 93 174
Korpsleder Aspirantkorps Tonje Fosstvedt 479 48 525
Korpsleder Juniorkorps Bente Bryhn 928 23 841
Korpsleder Hovedkorps Anne Engh 472 57 750‬
Matansvarlig Ida Ødegaard 952 31 916
Uniformsansvarlig Johanne Fronth Nygren 992 48 837‬


Styret består av følgende verv:
  • Styreleder
  • Kasserer
  • Korpsleder for de tre korpsene
  • Instruktøransvarlig
  • 2 eller 3 styremedlemmer med forskjellige oppgaver
  • 2 musikantrepresentanter
Styret holder møte en gang i måneden.
I tillegg til hovedstyret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre:, aspirantkontakt/juniorkontakt, transportansvarlig, matansvarlig, arrangementsansvarlig og leder for turkomiteen.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene.
Styremøtene pleier å være på torsdager, og vi gjør vårt beste for at det er hyggelige og produktive møter !

Populære innlegg

Bilde