Styret, styremedlemmer og komiteer

Styret i Gjallarhorn pr mars. 2022

Styreleder: Bente Bryhn 928 23 841
Instrumentansvarlig: Veronica Jardine 926 02 493
Kasserer: Gro Vatne Brean: 480 93 174
Korpsleder, Aspirantkorps: Linda Hansen 955 24 617
Korpsleder, Juniorkorps: Ingrid Shields 458 54 857
Korpsleder, Hovedkorps: Anne Engh 472 57 750‬


Komiteer, oppgaver
Matansvarlig: Renata Junqueira Barros 941 28 189
Uniformsansvarlig: Lars Kvam Kristoffersen 977 77 776
Instruktørkontakt: Kristine Ellingve 458 19 496
Oppdatering av sosiale medier
og dugnadsansvarlig: Lise Lahn-Johannessen 928 47 276

Dirigenter
Dirigent hovedkorpset: Robert Solberg Nilsen
Dirigent aspirant- og juniorkorps: Lise Solberg Nilsen
Styret består av følgende verv: styreleder, kasserer, korpsledere for de tre korpsene, en eller to styremedlemmer med ulike oppgaver.
Styret holder møte en gang i måneden. I tillegg til styret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre: matansvarlig, uniformsansvarlig, instruktørkontakt, oppdatering av sosiale medier og dugnadsansvarlig. 

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene og kan bidra i oppgaver som noteansvarlig eller komitèmedlemmer
Styremøtene pleier å være effektive, produktive og hyggelige!

Populære innlegg