Styret, styremedlemmer og kontakter

 

Gjallarhorn – fra årsmøtet 2023

Oppdatert 12.02.2024

Styret - rolle

Navn

Tlf.

 E-post

Styreleder 

Stine-Mari Sørhaug

95700653

stine.mari.s@gmail.com

Kasserer og nestleder

Styremedlem

Andreas Petlund 

99273622

 andreas@petlund.no


Korpsleder, Hovedkorps Styremedlem

Halvor  Lillo-Stenberg

99010962

 halvorlillostenberg@gmail.com

Korpsleder, Aspirant

-korps

Styremedlem

Camilla Momkvist-Skau

41326096

 

camillamomskau@gmail.com

Korpsleder, Junior

-korpsleder

Styremedlem

Agata Haugsten

97140457 agata@haugsten.net

Korpsleder, Junior

-korpsleder

Styremedlem

Ikke besatt 

 

Kontakter/oppgaver:

Valgkomiteen

Camilla Momkvist-Skau


413 26 096
camillamomskau@gmail.com

Matansvarlig 

Ida Gullhav

98073461

 

Instrument-forvalter         

Robert Solberg Nilsen

93284398

robert@solbergnilsen.no

 

Instruktørkontakt

Kristine Ellingsve

45819496

kristine.ellingsve@gmail.com

Dirigent aspirantkorps og juniorkorps

Robert Solberg Nilsen

93284398

robert@solbergnilsen.no

Dirigent hovedkorps

Robert Solberg Nilsen

93284398

robert@solbergnilsen.no

 

Hovedkorps -assistent

Anne Engh 

47257750

anneen@online.no

Uniformsansvarlig

Tanja Hasselgård

 97003437

t.hasselgard@gmail.com

Oppdatering av sosiale medier 

Lise Lahn-Johannessen

 92847276

liselahn@gmail.com

Turkomiteen 2024

Ikke besatt

 

 

Julekonsert 2024

Ikke besatt 


 

Styret har jevnlig kontakt med de som har ulike oppgaver .-Se liste.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker styret deg velkommen! Vi trenger alltid foresatte til ulike oppgaver, både oppgaver som har medlemmer og oppgaver som oppstår.


Styremøtene avholdes en gang i måneden og møtene er effektive, produktive og hyggelige!