Styret, styremedlemmer og kontakter


Gjallarhorn – fra årsmøtet 2022

Oppdatert 06.09.2022

Styret - rolle

Navn

Tlf.

 E-post

Styreleder 

Bente Bryhn

92823841

benbryh@icloud.com

Kasserer 

Styremedlem

Gro Vatne Brean

48093174

gro.vatne.brean@r-bup.no

Korpsleder, Aspirant

-korps

Styremedlem

Camilla Momkvist-Skau

41326096

 

camillamomskau@gmail.com

Korpsleder, Junior

-korpsleder

Styremedlem

Lina Hansen

95524617

linda.hansen@rsio.no

Korpsleder, Junior

-korpsleder

Styremedlem

 

Ingrid Shields/

45854857

 ingridshields@gmail.com

 

Korpsleder, Hovedkorps

Styremedlem 

Anne Engh 

47257750

anneen@online.no

 

 

 

 

 

Kontakter/oppgaver:

Matansvarlig 

Renata Junqueira Barros

94128189

 

renatajbarros@gmail.com

Instrument-

forvalter       

Lars Kvam Kristoffersen

97777776

lars@wicklund-hansen.no

 

Instruktørkontakt

Kristine Ellingsve

45819496

kristine.ellingsve@gmail.com

 

Dirigent aspirantkorps og juniorkorps

Lise Solberg Nilsen

99559334

lise@solbergnilsen.no

 

Dirigent hovedkorps

Robert Solberg Nilsen

93284398

robert@solbergnilsen.no

 

Uniformsansvarlig

 Tanja Hasselgård

 97003437

 t.hasselgard@gmail.com

Oppdatering av sosiale medier

Lise Lahn-Johannessen

 92847276

liselahn@gmail.com

Julekonsert 4.12.2022

Frode Larsen

  98899906

frode@northof.no

Julelotteri 2022

 Andreas Petlund

99273622

 andreas@petlund.no

 

 Styret består av følgende verv: styreleder, kasserer, korpsledere for de tre korpsene, en eller to styremedlemmer med ulike oppgaver.

Styret holder møte en gang i måneden. I tillegg til styret har følgende personer jevnlig kontakt med styre og foreldre: matansvarlig, uniformsansvarlig, instruktørkontakt, oppdatering av sosiale medier og dugnadsansvarlig. 

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som kandidater til de forskjellige vervene og kan bidra i oppgaver som noteansvarlig eller komitèmedlemmer
Styremøter høsten 2022: mandag 10.10 kl. 20.00-21.30, mandag 7.11 kl. 20.00 -21.30, mandag 5.desember kl. 20.00-21.30.
Styremøtene pleier å være effektive, produktive og hyggelige!

Populære innlegg

Julelotteri