Instrumenter

Alle spørsmål om instrument rettes til instrumentansvarlig

Veronica Jardine
Mobil: 92602493
E-post: Veronica.jardine@rsio.no 


De fleste som spiller i Gjallarhorn, låner et instrument fra korpset. Dette må leveres tilbake når man slutter. Alle må skrive under på en lånekontrakt før man får med instrumentet hjem.

Lenke: Kontrakt for nye barn og foreldre i Gjallarhorn m/ Instrumentavtale

Ta godt vare på instrumentet du låner
De fleste musikkinstrumenter er kostbare, og de kan være dyre å reparere. Selv om instrumentet ligger i bagen eller kassen sin, skal man unngå å støte borti noe.

Den minste lille bulk eller vridning kan påvirke instrumentets mekanisme, klang eller stemming. Alle kan likevel være uheldig, og alle korpsets instrumenter er forsikret gjennom Norges Musikkorps Forbund (NMF). Hvis et instrument trenger reparasjon eller justering må man si fra til instrumentansvarlig.

Instrumentansvarlig avgjør videre hvor og hvordan reparasjonen skal gjennomføres.

Det er lurt å få en god vedlikeholdsrutine helt fra starten. Spør spillelæreren eller instrumentansvarlig hva som er viktig å gjøre med instrumentet for at det skal holde seg iorden. Foreldre kan med fordel bruke litt tid på å gå gjennom vedlikeholdsrutiner sammen med musikanten, slik at dette innarbeides og blir et hyggelig rituale.Populære innlegg

Julelotteri