Dirigenten

Dirigent for korpsene og musikalsk ansvarlig for Gjallarhorn

Robert Solberg Nilsen er født i 1979, og kommer fra Vestfold. Han jobber som dirigent og trompetist i østlandsområdet. Robert er utdannet fra Barratt Due Musikkinstitutt og Norges Musikkhøgskole, der han fullførte hovedfag kammermusikk/soloinstrument i 2005. Her studerte han med kapasiteter som Arnulf Naur Nilsen, Bengt Eklund og Ole Edvard Antonsen.

Til daglig dirigerer han hovedkorpset i Gjallarhorn og flere andre korps. I tillegg gjør han prosjekter og konkurranser med andre ensembler, alt fra skolekorps til korps på elitedivisjonsnivå. Han er aktiv som kammermusikkpedagog, og er musikalsk leder og arrangør for Sommerkurs på Bjerkely, et spillekurs for barn og unge som arrangeres hver sommer.

Robert kan kontaktes på: robert(at)Solbergnilsen