Korpshåndboka

Velkommen til Gjallarhorn, korpset på Rudolf Steinerskolen i Oslo!

Denne informasjonen er både til deg som spiller, og til deg som er
forelder tilknyttet korpset. Vi håper dere får mange gode opplevelser,
både musikalske og sosiale, i et av Oslos beste skolekorps!

Gjallarhorn ble stiftet 19. oktober 1960. Den gangen hadde korpset 23
medlemmer. Dirigent var Anton Fredrik Klavenes. Etter dette har
korpset vært gjennom mange forskjellige faser, og korpset har over
50 medlemmer, og er under kunstnerisk ledelse av Robert Solberg Nilsen.

Tre korps

Gjallarhorn har et hovedkorps, et juniorkorps og et aspirantkorps. Vi
rekrutterer nye medlemmer til aspirantkorpset hver vår, og alle som har
startet er normalt igang med spilletimer rett etter sommerferien.
Spilletimene er individuell undervisning som alle medlemmer av
Gjallarhorn skal gå til parallellt med ukentlige korpsøvinger.

Det er vanlig å spille i korpset i lang tid. Ofte starter man som aspirant i
8-10-årsalderen, deretter går man inn i juniorkorpset et år senere. Når
man har spilt i juniorkorpset i 2 år, blir man tatt opp i hovedkorpset. Vanligvis forblir
man aktivt medlem, deltar på spilletimer, ukentlige korpsøvinger og
konserter, helt til man har fylt 18 år. Mange tidligere medlemmer har
fortsatt med musikken etter de forlot Gjallarhorn, og korpsdeltakelsen
har bidratt mye i deres musikalske og sosiale grunnlag i tidlig voksen
alder.

Dirigentene

For tiden har vi en dirigent  i Gjallarhorn. Dirigenten korpsets faglige
ledere. Det er dirigenten som har ansvaret for å sette opp et musikalsk
program og lede det ukentlige samspillet. Dirigenten kan komme med
ønsker til instrumentallærerne om stykker som skal øves inn osv. De har
stor bestemmelsesrett i beslutninger som tas ved langtidsplaner og så
videre, men styret samarbeider med dirigentene i disse beslutningene.
Se forøvrig korpsets vedtekter for mer informasjon.

Samspillet

Hovedkorpset i Gjallarhorn har fast øvingsdag på torsdager, aspirantene
og juniorene øver på tirsdager. Øvelsene følger skolens
ferie- og fridager. Å spille sammen med andre er viktig for å utvikle
musikalitet og for å bli god på instrumentet. I et samspill er alle
musikanter og instrumenter like viktig. For at samspillet skal fungere er
det lurt å følge noen enkle retningslinjer:

• Møt opp på hver øving. Meld fra hvis du er syk. Dette gjøres
direkte til dirigenten, enten på mail eller SMS.

• Ha alle korpsnotene i en perm med gjennomsiktige lommer;
unngå løsarksystem.

• Vær spilleklar på det tidspunkt dirigenten ber om.

• Snakk bare når det er høyst nødvendig, og når dirigenten tillater
det. Rekk alltid opp hånden når du ønsker å si noe/spørre om
noe.

• Unngå småspilling når dirigenten snakker. Dette er svært
forstyrrende, og det blir vanskelig for alle andre å konsentrere
seg.

• Ta alltid med nødvendige skrivesaker (blyant og viskelær) på
øving.

• Møt forberedt.

Hvis du følger dette, er du garantert å få en fin opplevelse, og du sitter igjen med en følelse å ha utrettet noe positivt for deg og de andre i korpset.

Spilletimene

Når du spiller i Gjallarhorn går du også til ukentlige spilletimer.
Spillelæreren kontakter elevene sine i starten av 1. semester (høsten) for å
organisere sine timeplaner. Passer ikke spilletimen som er utdelt må
dere forsøke å bytte med en av de andre. Gjennom året får man ofte en
kombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning.
Gjallarhorn har knyttet til seg spillelærere på mange forskjellige
instrumenter.

Spillelærerens undervisningsopplegg er tilpasset elevens nivå. Opplegget
er forskjellig fra lærer til lærer. Innholdet er ofte en kombinasjon av
øvelser og stykker som læreren har valgt for å utvikle ulike ferdigheter
hos eleven, i tillegg til stykker som eleven spiller i samspillet.

Det er viktig å få en god øverutine utenom spilletimene. Foreldre kan
være til stor hjelp i arbeidet med å få eleven til å øve jevnlig. Å
oppmuntre og tilrettelegge for øving hjemme er noe av det viktigste
foreldrene kan bidra med i et korps. Vær ikke redd for å hjelpe til!

Instrumentet

De fleste som spiller i Gjallarhorn, låner et instrument fra korpset. Dette
må leveres tilbake når man slutter. Alle må skrive under på en lånekontrakt
før man får med instrumentet hjem.

Det er selvfølgelig viktig å ta godt vare på instrumentet. De fleste
musikkinstrumenter er kostbare, og de kan være dyre å reparere. Selv om
instrumentet ligger i bagen eller kassen sin, skal man unngå å støte borti noe.
Den minste lille bulk eller vridning kan påvirke instrumentets
mekanisme, klang eller stemming.

Alle kan likevel være uheldig, og alle korpsets instrumenter er forsikret
gjennom Norges Musikkorps Forbund (NMF). Hvis et instrument
trenger reparasjon eller justering må man si fra til instrumentansvarlig.
Instrumentansvarlig avgjør videre hvor og hvordan reparasjonen skal
gjennomføres.

Det er lurt å få en god vedlikeholdsrutine helt fra starten. Spør
spillelæreren eller instrumentansvarlig hva som er viktig å gjøre med
instrumentet for at det skal holde seg iorden. Foreldre kan med fordel
bruke litt tid på å gå gjennom vedlikeholdsrutiner sammen med
musikanten, slik at dette innarbeides og blir et hyggelig rituale.


Uniformen

Gjallarhorn har gjennom sine 50 år hatt ulike uniformer. Uniformen slik
vi kjenner den idag ble for få år siden satt sammen av Sigrid Eckhoff.
Uniformen benyttes på en del konserter, men ikke alle.
Utendørs konserter er full uniform med lue og veske, innendørs er uten lue og veske.

Uniformen må tas godt vare på og oppbevares på en kleshenger.
Sort lue, rødt belte og blå cape kan kun renses!


Betaling og kontingent

Korpset sender ut én faktura i semestret. Denne inkluderer
korpskontigent og betaling for spilletimene. Dette utgjør mye av
grunnlaget for korpsets eksistens, og det er avgjørende at betaling skjer
til forfall.

Utmelding av Gjallarhorn og tilbakelevering av korpsets
eiendommer 

Medlemmer som ønsker å melde seg ut av Gjallarhorn må melde fra til
styret. Utmelding må skje skriftlig eller via e-post til styret innen 1. juni
eller 1. desember (eller annen frist som kommuniseres på e-post).
Dette er nødvendig for å kunne gi de tilknyttede
spillelærerne og instruktørene forutsigbarhet, og rom for planlegging av
neste semester.

Instrumenter, uniformer og andre ting som eies av korpset skal leveres
tilbake når musikanten slutter i korpset. 
Korpset har en utfordring i at eiendeler ikke leveres inn ved utmelding.

Om styret
Styret består av følgende verv:
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• 2 eller 3 styremedlemmer
• 2 musikantrepresentanter

Styret holder møte en gang i måneden.

I tillegg til hovedstyret har følgende personer jevnlig kontakt med styre
og foreldre: Instruktørkontakt, uniformsansvarlig, instrumentansvarlig,
aspirantkontakt/juniorkontakt, transportansvarlig, matansvarlig,
arrangementsansvarlig og leder for turkomiteen.

Vil du involvere deg ytterligere i korpsets arbeid ønsker vi deg
velkommen for å høre hva du kan bidra med. Alle foreldre kan stille som
kandidater til de forskjellige vervene.

Kommunikasjon

Viktige beskjeder, nyheter, henvendelser og informasjon foregår primært
via e-post, og korpsets bloggHer finner du alltid oppdatert info om priser, uniformer,
instruksjon, konserter, kontaktinfo og så videre.

Vi har også en egen lukket Facebookgruppe for medlemmer og foreldre.