Semesterplan 2023-24


Forklaring på forkortelser: Hovedkorpset (HK), Juniorkorpset (JK) og Aspirantkorpset (AK)

Juniorkorpset er delt opp i Junior1 (JK1) som er de som nettopp har kommet opp fra aspiranter etter å spilt 1 år og så er det Junior 2 (JK2) som er de som har vært i junior allerede 1 år og som er på sitt andre år i junior.

Samspill:

HK – torsdager i salen kl. 17:00 – 19:30

JK – tirsdager i salen kl. 15:30 – 17:00

AS – tirsdager i salen kl. 14:30 – 15:30

 

Gjallarhorn høsten 2023

Hovedkorps

Juniorkorps

Aspirant

-korps

Første øvelse etter sommerferien

24/8

22/8

29/8

Oppstartsseminar

 

 

 

2/9-3/9

1/9-2/9

 

Høstmarked


23/9


Seminar og høstkonsert

10/11-12/11

10/11-12/11

10/11 og 12/11

Julemarked

26/11 (søndag)


 

Julekonsert i Ris kirke

8/12

 8/12

 8/12

Siste øvelse før jul

14/12

 12/12

 12/12

Første øvelse etter jul

4/1

 2/1

 2/1

Det blir muligens noen spilleoppdrag i adventstiden

 

 

 

 

 

 

 

Cirkus Violetta

15/2


 

Seminar

 

 6/4-7/4 

 5/4 og 7/4

 5/4 og 7/4

 DM

 13/4 og 14/4

 13/4 og 14/4

 13/4 og 14/4

Muligens spilleoppdrag før nasjonaldagen


 

17.Mai

16/5 og 17/5

16/5 og 17/5

 

NM-seminar og sommeravslutning

8/6-9/6

7/6 og 9/6

 7/6 og 9/6

 NM

22/6