Fellesøvelser og semesterplan

ØVINGSTIDER SKOLEÅRET 2021/22

TIRSDAGER
14.30 - 15.30 - Aspiranter
15.30 - 17.00 - Junior

TORSDAGER
17:00 - 19:30 - Hovedkorps

All øving foregår i salen. 

Semesterplan for Gjallarhorn høsten 2021 og våren 2022

Dato

Aktivitet

Hovedkorpset

Juniorkorpset

Aspirantkorpset

17.08.21

Oppstart samspill


JK


19.08.21

Oppstart samspill

HK24.08.21

Oppstart samspillAK

04.09.21

Oppstartseminar

HK

JK


25.09.21

Konsert Høstmarkedet


JK


16 -17.10.21

Seminar

HK

JK

AK

19.11.21

Ekstraøvelse
20.11.21

Jubileumskonsert

HK

JK

AK

28.11.21

Julemarkedet

HK09.12.21

Juleavslutning

HK

JK

AK

2022

04.01.22

Oppstart samspill


JK

AK

06.01.22

Oppstart samspill

HK28.01.22

Ekstraøvelse

HK29- 30.01.22

Seminar

HK

JK

AK

18.02.22

Cirkus Violetta

HK

JK


11.03.22

Seminar DM (Distriktsmesterskap)

HK12-13.03.22

Seminar + DM

HK

JK

AK

07.04.22

Solistkonserter

HK

JK


Etter påske og frem til 17. mai 

Junior 2 (de som har spilt i junior i snart to år) spiller med hovedkorpset på torsdager i tillegg til vanlig øvelse tirsdager.

HK

JK 2


16.05.22

Mini 17.mai div. spillejobber

HK

JK


17.05.22

17.mai tog i byen og opplegg på skolen

HK

JK

AK går i toget, men spiller ikke. 

Første uken i sommerferien

Tur med seminar før NM (Norgesmesterskapet)

HK25.06.22

NM 

HK
Forklaring på forkortelser: HK = Hovedkorpset, JK = juniorkorpset,  og AK = aspirantkorpset

Juniorkorpset er delt opp i Junior1 (JK1) som er de som nettopp har kommet opp fra

aspiranter etter å spilt ett år og Junior 2 (JK2) som er på sitt andre år i juniorkorpset.

 


Populære innlegg

Bilde