Priser

Kontingenten per semester er kr. 1400 for junior og hovedkorps og kr 1200 for aspirantene.

Instruksjon som alle må ha, kommer i tillegg, til sammen blir kontingent og instruksjon per semester kr 4400 for junior og hovedkorps, og kr. 3200 for aspiranter.

Populære innlegg

Julelotteri