Spilletimer

Når du spiller i Gjallarhorn går du også til ukentlige spilletimer.Spillelæreren kontaker elevene sine i starten av 1. semester (høsten) for åorganisere sine timeplaner. Passer ikke spilletimen som er utdelt mådere forsøke å bytte med en av de andre. Gjennom året får man ofte enkombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning.Gjallarhorn har knyttet til seg spillelærere på mange forskjelligeinstrumenter.Spillelærerens undervisningsopplegg er tilpasset elevens nivå. Oppleggeter forskjellig fra lærer til lærer. Innholdet er ofte en kombinasjon avøvelser og stykker som læreren har valgt for å utvikle ulike ferdigheterhos eleven, i tillegg til stykker som eleven spiller i samspillet.Det er viktig å få en god øverutine utenom spilletimene. Foreldre kanvære til stor hjelp i arbeidet med å få eleven til å øve jevnlig. Kontakt instruktøransvarlig ved spørsmål om spilletimer.

Å oppmuntre og tilrettelegge for øving hjemme er noe av det viktigste foreldrene kan bidra med i et korps. Ikke vær redd for å hjelpe til!


En ung musikant øver utendørs i høstferien


Populære innlegg

Julelotteri