Spilletimer

Når du spiller i Gjallarhorn går du også til ukentlige spilletimer. Spillelæreren kontaker elevene sine i starten av 1. semester (høsten) for å organisere sine timeplaner. Passer ikke spilletimen som er utdelt mådere forsøke å bytte med en av de andre. 

Gjennom året får man ofte en kombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning.Gjallarhorn har knyttet til seg spillelærere på mange forskjellige instrumenter.Spillelærerens undervisningsopplegg er tilpasset elevens nivå. Opplegget er forskjellig fra lærer til lærer. Innholdet er ofte en kombinasjon av øvelser og stykker som læreren har valgt for å utvikle ulike ferdigheter hos eleven, i tillegg til stykker som eleven spiller i samspillet.

Det er viktig å få en god øverutine utenom spilletimene. Foreldre kan være til stor hjelp i arbeidet med å få eleven til å øve jevnlig. Kontakt instruktøransvarlig ved spørsmål om spilletimer.

Å oppmuntre og tilrettelegge for øving hjemme er noe av det viktigste foreldrene kan bidra med i et korps. Ikke vær redd for å hjelpe til!


En ung musikant øver utendørs i høstferien