GJALLARHORN I CORONA-TIDER

Det er rare tider vi lever i, men Gjallarhorn består!!!😃🎶🎷🎺

Spilletimer med spillelærere fortsetter som før på Zoom eller Skype.

Samspill for Hovedkorpset gjennomføres på skolen med strenge smitteverns regler som må følges.

Vi fortsetter med samspill på Zoom for junior og aspiranter en liten stund til.

Dessverre kommer Gjallarhorn ikke til å delta i 17 mai feiring i år. 😞

Men det planlegges en film der alle musikantene skal spille hvert sitt klipp til
"Norge i rødt, hvitt og blått", som så skal settes sammen. Her håper vi også å
få med aspiranter og juniorer. Denne filmen vil så bli distribuert ut til
skolens foreldre, slik at alle likevel kan få et lite musikalsk innslag fra
Gjallarhorn på 17 mai. 

Vår dirigent Robert kommer også til å oppfordre til at det dannes små lokale mini-korps,
slik at de som bor i samme nabolag kanskje kan møtes for å spille litt for
naboer.
Alle vil dessuten få utdelt noter med førstestemme til noen 17 mai sanger
slik at de kan spille for familie og naboer. 

I år skulle Gjallarhorn være ansvarlig for matservering på 17 mai. Det blir ikke noe av heller. Der falt en stor del av inntektene våre bort. 

Ønsker du å hjelpe Gjallarhorn gjennom disse vanskelige tider? Bidrag mottas med Stor Takk!

Vipps til 12462 Gjallarhorn Steinerskolen