OBOS støtter Gjallarhorn


OBOS på Operataket er en gave til Oslo by og billettinntektene går uavkortet til ideelle prosjekter for barn og unge. 

Blant nærmere 200 mottatte søknader valgte OBOS ut 38 prosjekter i Oslo-området som får inntektene av billettsalget. Gjallarhorn var blant de heldige utvalgte som OBOS støttet.

Korpset fikk  41 000 kr som har gjort det mulig for oss å arrangere tur og korpsseminar. Turen gikk til Hudøy, og det kan du lese mer om her på bloggen. 

På seminaret øver korpset inn programmet til konserter. Før jul har vi to store konserter; høstkonserten 23.10 og julekonserten 4.12.

Håper mange kommer på konsertene og får oppleve hva støtte fra OBOS kan bidra til.

Takk for at OBOS gir tilbake både med konserter på Operataket og økonomisk, slik at vi kan holde konsert.

Du kan lese mer om OBOS gir tilbake her.